O nás

Spoločníčka firmy:

Mgr. Martina Chvojková

Martina Chvojková Vyštudovala som medzinárodné vzťahy v Banskej Bystrici a Európske štúdiá v Brne. Mojou veľkou záľubou je štúdium a zbieranie nových informácií v oblasti výchovy detí. Mám dve malé deti. Od mladosti som sa venovala deťom, organizovala som rôzne tábory, akcie, viedla tanečný krúžok. Zúčastnila som sa na kurze Akadémia rodiny, kurz Efektívneho rodičovstva a na Montessori kurze o zmyslovej výchove detí, vyše roka som učila angličtinu Hocus Lotus detičky od 1,5 do troch rokov v materskom centre. Vďaka štúdiu a rôznym skúsenostiam som sa dostala k rôznym cenným informáciám, o ktoré by som sa rada podelila aj s ostatnými mamičkami prostredníctvom rôznych kurzov.

 

Konateľ spoločnosti:

Mag. Pavel Chvojka

Pavel Chvojka Vyštudoval som na Viedenskej univerzite medzinárodný rozvoj so štúdijným pobytom na Londýnskej univerzite. Som člen správnej rady občianskeho združenia  JOP - Jednotka oduševnených Petržalčanov - zameraná na komunitný rozvoj v Petrzžalke a predseda Správnej rady občianskeho združenia CLUE - zameraného na pomoc ľuďom, ktorý hľadajú svoje poslanie v živote a podporu rozvoja profesijných zručností. Rád pomáham druhým. Absolvoval som kurz Efektívneho rodičovstva, Akadémiu rodiny, manželské stretnutia v Banskej Bystrici. Od svojich 14 rokov organizujem akcie pre druhých, napr. tábory, cyklovýlety, plesy, prednášky pre rozvoj spoločnosti a iné. Práca na rozvoji firmy je pre mňa veľkým koníčkom. Veľmi rád trávim čas s manželkou a s našimi dvoma malými deťmi, ktoré sú pre mňa veľkými inšpiráciami pri rozvíjaní firmy, alej aj pre môj osobný život :-).